شیرین تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

شیرین: تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حمید صفت با قرار وثیقه آزاد می‌شود / سرپرست دادسرای امور جنایی تهران

محمد شهریاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: حمید صفت با لغو قرار بازداشت موقت و با وثیقه ۵۰ میلیون تومان امروز یا فردا آزاد می شود.

حمید صفت با قرار وثیقه آزاد می‌شود / سرپرست دادسرای امور جنایی تهران

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران: حمید صفت با قرار وثیقه آزاد می شود

عبارات مهم : تهران

سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قرار بازداشت موقت حمید صفت لغو شد.

محمد شهریاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: حمید صفت با لغو قرار بازداشت موقت و با وثیقه ۵۰ میلیون تومان امروز یا فردا آزاد می شود.

حمید صفت با قرار وثیقه آزاد می‌شود / سرپرست دادسرای امور جنایی تهران

واژه های کلیدی: تهران | میلیون | بازداشت | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz