شیرین تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

شیرین: تهران میلیون بازداشت اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

معاون اول رییس جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد. 

معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانکها

عبارات مهم : قانون

معاون اول رییس جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک ها را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا؛ هیات وزیران در جلسه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷ به پیشنهاد یکسان وزارت منزل های جهادکشاورزی ، کشور و شرکت برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران تصویب کرد.

۱- کارگروه عنوان بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا بعد از اعلام استان هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه قرار گرفته و به وسیله شرکت مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده است اند، مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات عنوان این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.

معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

۲- بانک های عامل موظفند مانده بدهی اصل سود، و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه ( از جمله سرمازدگی و خشکسالی) سررسیده تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه را به مدت دو سال امهال کند.

تبصره- امهال تسهیلات عنوان این تصویب نامه جهت شرکت های کشت و صنعت وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی ممنوع است.

معاون اول رییس جمهور بخشنامه معرفی مشمولان واجد بهره مندی از امهال تسهیلات به بانک‌ها را ابلاغ کرد. 

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است هزینه های امهال تایید شده است به وسیله بانک های عامل را بررسی و به شرکت برنامه و بودجه کشور اعلام کند.

۴- شرکت برنامه و بودجه کشور نسبت به آینده نگری بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع بند(م) ماده( ۲۸) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) – مصوب ۱۳۹۳ در لوایح بودجه های سنواتی برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و وزرات کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به شرکت برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

۶- بانک های عامل موظفند در صورت عدم تایید هر یک از بهره برداران فهرست مشمولان اعلامی کارگروه عنوان بند(خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب را به صورت مکتوب با ذکر دلایل به دستگاه مربوط اعلام کنند.

واژه های کلیدی: قانون | معرفی | برنامه | تسهیلات | بودجه کشور | قانون اساسی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

معرفی مشمولان واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات به بانکها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz